testVítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Martina Ludvíka, advokáta zapsaného v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 11438.

Naše kancelář poskytuje kvalifikované právní služby a poradenství v oblasti práva již od roku 2007. Společně se spolupracujícími odborníky jsme připraveni Vám poskytnout právní služby založené na základních hodnotách naší advokátní kanceláře a sice profesionalitě, důvěryhodnosti, kvalitě a flexibilitě, a zejména osobním přístupu ke klientům.

Právní služby poskytujeme zejména v oblasti korporátního (práva obchodních korporací), občanského a rodinného práva, práva realitního (sepis smluv na koupi a prodej nemovitostí, včetně realizace advokátní úschovy kupní ceny, smluv darovacích a směnných), ale také při obhajobě v trestním řízení, zastupování v řízení přestupkovém před správními úřady a zastupování před soudem v civilním řízení (náhrada škody, vymáhání dlužných pohledávek) a v řízeních exekučních. Samozřejmostí je poskytování právních služeb i v oblasti práva pracovního, autorského a jiných právních odvětvích dle požadavků a potřeb klientů.

                                                                                                        podpis_O

                                                                                                  Mgr. Martin Ludvík, advokát

 

TOPLIST