testVítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Martina Ludvíka, advokáta zapsaného v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 11438.

Naše kancelář poskytuje kvalifikované právní služby a poradenství v oblasti práva již od roku 2007. Společně se spolupracujícími odborníky, zejména soudními znalci, daňovými poradci a auditory, jsme připraveni Vám poskytnout právní služby založené na základních hodnotách naší advokátní kanceláře a sice profesionalitě, důvěryhodnosti, kvalitě a flexibilitě, a zejména osobním přístupu ke klientům.

Právní služby poskytujeme zejména v oblasti korporátního (práva obchodních korporací, zejména správa a vymáhání pohledávek klientů – právnických i fyzických osob podnikajících, zakládání společností a jejich změny, právní poradenství a právní služby v otázkách podnikání), občanského a rodinného práva, práva realitního (sepis smluv na koupi a prodej nemovitostí, včetně realizace advokátní úschovy kupní ceny, smluv darovacích a směnných, smluv o dílo při zhotovení věci na zakázku a výstavbě), ale také při obhajobě v trestním řízení, zastupování v řízení přestupkovém před správními úřady a zastupování před soudem v civilním řízení (náhrada škody, vymáhání dlužných pohledávek) a v řízeních exekučních a insolvenčních, kdy klientům poskytujeme službu sepisu a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení dle insolvenčního zákona a zastupování v insolvenčním řízení (jednání s věřiteli, incidenční spory). Samozřejmostí je poskytování právních služeb i v oblasti práva pracovního, autorského a jiných právních odvětvích dle požadavků a potřeb klientů.

podpis_O

Mgr. Martin Ludvík, advokát