Služby

Právní služby podnikatelům

Advokátní kancelář nabízí na základě uzavření smlouvy o poskytování právních služeb podnikatelům – podnikajícím fyzickým osobám a obchodním korporacím poradenství a právní služby ve všech právních oblastech týkajících se podnikání klienta, tedy zejména:

 • přípravu smluv z oblasti občanského,
 • korporátního a pracovního práva,
 • revize a úpravy smluv předložených obchodními partnery,
 • změny společností,
 • správu pohledávek a jejich vymáhání,
 • hájení zájmů klienta před soudy a úřady.

To vše po dohodě s klientem ohledně rozsahu poskytovaných služeb a výše odměny za poskytnuté právní služby, dle požadavků, potřeb a možností klienta.

Právní služby nepodnikajícím fyzickým osobám

V rámci poskytování služeb široké veřejnosti advokátní kancelář zajišťuje pro klienty kompletní právní servis spojený s:

 • prodejem či koupí nemovitostí, včetně provedení úschovy kupní ceny na speciálním neúročeném účtu advokátních úschov,
 • řešením jakýchkoliv životních situací, zejména v oblasti rodinného práva, jako jsou : vymáhání dlužných pohledávek z titulu smluv o půjčce či směnek za dlužníky,
 • sepisem a podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení, tzv. „osobní bankrot“, včetně zastupování v insolvenčním řízení a veškerých dalších právních záležitostech s tímto spojených,
 • svěření nezletilých dětí do výchovy jednoho z rodičů soudem,
 • soudní či mimosoudní zvýšení výživného na nezletilé či zletilé studující dítě,
 • zastupování jednoho z manželů při sporném rozvodu manželství před soudem či při rozvodu tzv. „dohodou“, tedy souhlasným prohlášením obou manželů včetně přípravy a vyhotovení nezbytných smluvních dokumentů,
 • poskytnutí komplexních právních služeb spojených s rozvodem manželství po dohodě oběma manželům – tzv. „rozvod na klíč“,
 • vymáhání odškodnění v případě pojistných událostí,
 • dopravní nehody se zraněním či usmrcením blízké osoby,
 • zastupování v přestupkovém či trestním řízení v případě dopravních přestupků a nehod se zraněním třetí osoby,
 • obhajoba v trestním řízení při podezření ze spáchání trestného činu.

Výše uvedený výčet je pouze orientační, kdy jsme samozřejmě ochotni a schopni klientům poskytnout právní služby a poradenství v jakékoliv životní situaci, která vyžaduje znalost některého z právních odvětví našeho právního řádu České republiky.

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů při poskytování právních služeb

Zásady zpracování a ochrany Vašich osobních údajů v rámci poskytování právních služeb ze strany naší advokátní kanceláře naleznete v dokumentu níže :

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů klienta